Slik får du tilbudet

Du kan ringe og få mer informasjon (se kontaktinfo til høyre), men kan møte uten timeavtale.

Vi tilbyr

På helsestasjon for ungdom kan du få råd og veiledning om blant annet rus, seksualitet, prevensjon, kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold. Du kan også få henvisning videre til spesialist.

Det er helsesykepleier og lege tilstede, og vi som arbeider her har taushetsplikt. Tilbudet er gratis.