Hvor kan jeg stemme?

Du kan forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner. Det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater, og hos stemmemottakere som oppnevnes av Sysselmannen på Svalbard og av Valgdirektoratet.

Velgere i utlandet som ikke kan oppsøke en stemmemottaker, kan selv sende stemmen sin til hjemkommunen i Norge i et brev, såkalt brevstemmegivning.

Når er fristen for å stemme?

Siste dag for å forhåndsstemme fra utlandet er 1. september, mens den på Svalbard og Jan Mayen er 8. september.

Velgeren er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune senest kl. 17. dagen etter valgdagen 11. september for å telle med i oppgjøret. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivningen i utlandet. Det eneste du trenger å ta med er legitimasjon.