Nedbrenning av bygninger er på generell basis ikke tillat ut ifra forurensningsloven da det er en mer miljøskadelig metode å rive en bygning på. Det er imidlertid anledning til å gjøre unntak dersom brenningen er en viktig del av beredskapsarbeidet til brannvesenet.
Brannøvelser hvor reelle bygninger brukes er en viktig del av brannvesenets øvelser, da disse objektene gir en mest mulig realistisk øvelse i forhold til varme-, ild- og røykutvikling.

Her er en veiledning for personer eller foretak i Lillesand og Birkenes kommune som ønsker å brenne ned en bygning som ledd i brannvesenets øvelsesprogram.

Veiledning og skjema for brenning av bygning