Elevene har rett til å få opplæring, og det er skoleeiers ansvar å sørge for at elevene får opplæring.

Skolen skal sørge for god kommunikasjon med elever og foresatte, via digitale læringsplattformer og Visma Flyt Skole. Skolene skal så langt som mulig legge til rette for at elever utfører skolearbeid hjemme.

Dette er en krevende situasjon for hjemmene og skolene. Foresatte og elever forventes å følge skolens plan. Samtidig vet vi at mange foresatte har flere barn hjemme, og noen skal også ha hjemmekontor. Lærere skal legge til rette for og følge opp undervisning. Noen av disse skal også ta seg av egne barn som ikke kan være i barnehage eller på skole. Vi kan ikke forvente at opplæringen ligger på samme nivå som til vanlig, verken når det gjelder tidspunkter eller innhold.

Skolen vil opprettholde dialog med hjemmene og gi oppdatert informasjon om situasjonen. Hjemmene må følge med på denne informasjonen slik at de vet hva som forventes av dem og barna.

Hvis elevene er syke, må de melde fra om dette til skolen, som normalt.

Det legges opp til elevarbeid i skoletiden hver dag, innenfor rammene kl 9-13. Google Suite og Its Learning brukes for å holde kontakt med de elevene som bruker dette. Med de minste elevene gjøres det tilpassinger. Alle oppfordres til å legge inn en økt med lesing og en økt med fysisk aktivitet hver dag. Kontaktlærere kommuniserer hvordan dette legges opp med den enkelte klasse. De er også, så langt det lar seg gjøre, tilgjengelig for elever daglig i tidsrommet 9-13.

På denne tiden av året gjennomføres det vanligvis utviklingssamtaler med eleven og foresatte. Disse samtalene er foreløpig utsatt.

Mer informasjon på Lillesand kommunes nettside.