Brannvern for virksomheter

https://www.kbr.no/tjenester/forebygging/brannvernarbeid-mot-virksomheter

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

https://www.kbr.no/tjenester/feiing-og-tilsyn

Fyrverkeri

https://www.kbr.no/tjenester/soknader-og-meldinger/fyrverkeri

Ildsted innmelding

https://www.kbr.no/tjenester/soknader-og-meldinger/melding-om-installasjon-av-ildsted

Opptenning av ild utendørs/ bål- og bråtebrenning

https://www.kbr.no/info/regler-for-bal-og-bratebrenning/

Sporadisk overnatting melding til brannvesenet

https://www.kbr.no/tjenester/soknader-og-meldinger/overnatting/