Forslag til kandidater

Frist for forslag til kandidater til frivillighetsprisen kunngjøres i lokalpressen i løpet av september måned. Alle kan komme med forslag.

Retningslinjer

Retningslinjer:

 1. Frivillighetsprisen i Lillesand kommune ble vedtatt opprettet i 2012.
   
 2. Prisen kan gis til enkeltpersoner, virksomheter og/eller til lag og organisasjoner som har utmerket seg gjennom betydelig frivillig innsats i lokalsamfunnet. (At innsatsen også har vært av forebyggende karakter vil også bli vurdert/vektlagt.)
   
 3. Disponible midler kan gis i sin helhet til enkeltpersoner, virksomheter og/eller til lag og organisasjoner, eller fordeles på flere.
   
 4. Juryen består av tre politikere som velges av tjenesteutvalget, og prisen deles ut på den årlige kulturkvelden i regi av Lillesand kommune.
   

(Vedtatt i tjenesteutvalget 20.11.2012)