Fleksibel fakturering

Ønsker du å betale kommunale eiendomsgebyrer hver måned, eller kanskje bare to ganger i året?

Vi tilbyr nå fleksibel fakturering av kommunale eiendomsgebyrer og eiendomsskatt. Standarden er fire terminer i året, med forfall i mars, juni, september og desember. Med fleksibel fakturering kan du nå velge hyppigheten selv. Valgene som er tilgjengelige fra og med 01.01.2022 er:

 • Faktura 1 gang pr. år – forfall 20 mars
 • Faktura 2 ganger pr. år – forfall 20 juni og 20 september
 • Faktura 4 ganger pr. år – forfall 20 mars, 20 juni, 20 september og 20 desember
 • Faktura 12 ganger pr. år – forfaller 20 hver mnd (etterskudd)

  Merk: Betingelsen for å få delt opp i månedlig faktura er at du mottar faktura elektronisk. Det vil si at du må ha en avtale om eFaktura. Dette må du ordne selv i nettbanken din. I tillegg kan det kombineres med avtalegiro, hvis du ønsker automatisk trekk.

Du trenger ikke å foreta deg noe, dersom du er fornøyd med 4 fakturaer i året. Eneste forskjellen nå, er at alle gebyrene er fordelt på 4 terminer (inkl eiendomsskatten).
Endring av terminoppsett, gjøres på min side  under Eiendommer.

For deg som skal fakturere Lillesand kommune

For å unngå forsinkelser er det svært viktig at faktura har korrekte opplysninger.

Fakturaen må:

 • Stiles til Lillesand kommune
 • Merkes med navn på avdeling/enhet
 • Merkes med bestillers navn
 • Faktura pr. post skal sendes til Lillesand kommune, v/Struktur1, Postboks 1003, 4794 Lillesand
 • Faktura sendes i EHF format til kommunen (Kommune ligger inne i ELMA). Dere bruker da org.nr 964965404
 • Faktura kan sendes som PDF til fakturamottak@lillesand.kommune.no (1 faktura pr mail)

Digitale utgående fakturaer (fra 20. februar)

Vi starter nå med digitalisering av utgående faktura til innbyggere og andre kunder. Det betyr at alle faktura blir forsøkt sendt digitalt, som Avtalegiro, eFaktura, via Vipps, Digipost/eBoks (digital postkasse) eller som vedlegg i en e-post. Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.

AvtaleGiro:

Dersom du som kunde har AvtaleGiro, vil også belastningsoppgaven bli forsøkt distribuert digitalt. Den nye fakturablanketten vil ikke ha noe girodel til brevgiro. En god løsning for deg som ikke har nettbank eller andre digitale løsninger vil da være å opprette AvtaleGiro, så får du tilsendt belastningsoppgave i posten.

eFaktura:

eFaktura er vår mest foretrukne distribusjonskanal, og vi vil anbefale alle våre kunder å opprette eFakturaavtale i banken. eFaktura sikrer at fakturaen kommer kjapt frem, samt at den er ferdig utfylt så du slipper å taste kontonummer, KID og beløp. 

Faktura via Vipps:

Gjennom den nye løsningen har vi nå mulighet til å tilby Vipps eFaktura. Dette forutsetter at du benytter Vipps, og har aktivert Vipps eFaktura inne i appen.

Faktura i Digipost / eBoks:

For å motta faktura på Digipost/ eBoks fordrer det at du har opprettet en digital postkasse hos en av disse leverandørene, og at du ikke har reservert deg mot mottak av digital post fra det offentlige. Dersom du allerede har avtale om eFaktura eller avtalegiro med kommunen vil disse være foretrukket foran Digital Postkasse.

Faktura som vedlegg i e-post:

Ønsker du å få fakturaen tilsendt som et PDF-vedlegg til e-post, kan du kontakte oss (post@struktur1.no) for å få registrert din epostadresse i vårt system. Vi må presisere at dersom du har andre digitale kanaler som avtalegiro, eFaktura, Vippsfaktura eller Digital postkasse, vil disse bli foretrukket fremfor epost.

Faktura levert i postkassa:

Dersom vi ikke får treff i noen digitale kanaler, vil fakturaen bli levert i postkassa på samme måte som tidligere, og den eneste forskjellen du vil merke, er at utseende på fakturaen er noe endret. Den nye blanketten har ikke girodel i bunnen, så om du ønsker å benytte brevgiro må du fylle ut en tom giroblankett. Tomme giroblanketter fås i banken.