En god bosituasjon er sentral for trivsel, mestring og livskvalitet. I bofellesskapet er det etablert fellesareal i tillegg til privat leilighet. Beboerne får oppfølging etter individuell avtale.