Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommuneoverlege i Lillesand kommune

Hva gjør kommuneoverlegen?

Kommuneoverlegens oppgaver er mangfoldige, men fordeler seg hovedsakelig på tre hovedområder:

 • medisinskfaglig rådgiver for hele kommunen
 • smittevern og helseberedskap
 • miljørettet helsevern

I tillegg arbeider kommuneoverlegen med blant annet følgende:

 • folkehelse
 • rådgivning
 • bekymringsmeldinger
 • godkjenning av virksomheter
 • forvaltning av bl.a. legetjenesten
 • kvalitetsutvikling
 • helsetjenesteplanlegging
 • medisinsk faglig oppfølging av helsetilbudet i kommunen
 • vedtak om tvungen legeundersøkelse etter lov om psykisk helsevern

Kommuneoverlegen jobber ikke klinisk.

Har du spørsmål om egen helse, skal du kontakte fastlege, legevakt eller 113.

Thor-Erling Engemyr er kommuneoverlege i Lillesand kommune
(70% stilling i Lillesand, 30% stilling i Birkenes)

Kontakt

kommuneoverlegen nås best på e-post:

dagfinn.haarr@lillesand.kommune.no