Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplan: Detalj- og områderegulering

Reguleringsplan er fellesbetegnelsen for område- og detaljregulering.

Områderegulering (plan- og bygningslovens § 12-2)

Områderegulering er en plantype som skal brukes av kommunen når større arealer skal planlegges. Det er ofte satt krav om områderegulering i kommuneplanens arealdel, men områderegulering kan også utarbeides uavhengig av dette. Områderegulering skal i utgangspunktet utarbeides av kommunen, men kan overlate utarbeidelsen til andre myndigheter og private. Siden dette er store planer som ofte har påvirkning på samfunnsutviklingen i kommunen, skal områdeplanene utarbeides i samarbeid med kommunen som gir føringene for arbeidet. Det gis derfor ikke ytterligere veiledning om denne plantypen nedenfor. 

Detaljregulering (plan- og bygningslovens § 12-3)

Detaljregulering er en plantype som er beregnet på at man kan bygge ut direkte etter planen (men ikke uten byggesøknad/rammetillatelse). Detaljregulering brukes i hovedsak for å følge opp kommuneplanens arealdel eller områderegulering. Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering. Mer om utarbeidelse av detaljregulering finnes nedenfor. 

Det skal i alle planer vurderes om det er behov for konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning.