Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Forventning til plankyndig

For å utarbeide reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven, skal man være fagkyndig (jf. plan- og bygningslovens § 12-3, siste ledd). Dette gjelder også ved endringer av reguleringsplaner, samt endringer etter§ 12-14 andre ledd.

Lillesand kommune har disse forventingene til en plankyndig: 

  • Praktisk og teoretisk kunnskap om planlegging etter plan- og bygningsloven
  • Kjennskap til ulike metoder for å beskrive og analysere omgivelsene
  • Teoretisk og praktisk kunnskap om strategier for å avveie muligheter og konsekvenser og håndtering av interessemotsetninger
  • Kjennskap til nasjonale og regionale retningslinjer og nasjonale forventninger
  • Følger kommunens veiledning tilknyttet arealplanlegging
  • Kjennskap til kommunale bestemmelser og retningslinjer