Utlån av hjelpemidler (kortvarig)

Hjelpemidler som toalettforhøyer, dusjkrakk, rullator, manuell rullestol med videre kan du låne i inntil tre måneder. Tjenesten er gratis.

 

Korttidslager

Adresse: Lillesand bo- og aktivitetssenter

Telefon: 90598891

Utlån av hjelpemidler (langvarig)

Ved behov for langvarig utlån av hjelpemidler ta kontakt med avdeling for ergo/fysioterapitjenester.

Telefon: 90598891

Syn og hørsel

Kommunens syns-og hørselskontakt vil hjelpe deg å søke om aktuelle hjelpemidler fra NAV. Første gang du søker, må du legge ved opplysninger fra øyelege eller øre-nese-hals-lege. Opplysningene må være av nyere dato.

  • Merete Eidesund - synskontakt (for henvendelse om synshjelpemidler)
  • Elin Håkedal - hørselskontakt (for henvendelse om hørselshjelpemidler)

På NAVs nettsider kan du lese mer om hva du kan få hjelp til.

Hjelpemidler som kan kjøpes

Enkle hjelpemidler som gripetang, strømpepåtrekker og lignende kan du kjøpe på apotek eller i spesialforretnnger.