ØHD er et tilbud til pasienter over 18 år.

Kommunen har en sengeplass på Korttid/rehab på Lillesand bo- og aktivitetssenter og en sengeplass i enhet for psykisk helse og rus, Blåbæråsen.

Innleggende lege er fastleger, skadepoliklinikk eller legevakt. Det må foreligge en behandlingsplan. Diagnose og problemstilling må være ferdig avklart før innleggelse.

Avdelingen skal kunne ta på seg ansvar ved behandling, utredning og omsorg ved de mindre alvorlige tilfellene på ØHD.

Det er tilgjengelig tilsynslege på dagtid og tilgjengelig legevaktsordning på kveld/natt/helg/helligdag.

Avdelingen er døgnbemannet med sykepleier.

Her finner du kontaktinformasjon.