Hvem er ansvarlig for fiberutbyggingen?

Fiberprosjektet Lillesand Nord 2021 kommer fra et initiativ av Lillesand kommune, som del av kommunens plan om at alle innbyggere skal ha høyhastighetsbredbånd senest i 2023.

Kommunen har i samarbeid med Det Digitale Agder, som er en felles organisasjon for kommuner og fylkeskommunen i Agder lyst ut en anbudskonkurranse. Målet med konkurransen var å få en leverandør til å tilby fiber til alle innbyggere i det definerte området.

Telenor AS vant konkurransen og er ansvarlig for salg, planlegging og utbygging. Kommunen vil gi et tilskudd til Telenor mot at de tilbyr internett og TV via fiberbredbånd til innbyggerne i området.

Kan fritidseiendommer og bedrifter også få fiberbredbånd?

Ja, ved henvendelse til Telenor vil de også prøve å levere til fritidseiendommer og bedrifter. Men i første omgang er målgruppen fastboende.

Hvem kan få fiberbredbånd?

Utbygging fiberbredbånd 2021.jpgBasert på tegningen på kartet, er det område 3 som skal bygges ut i 2022. Det omfatter grovt sett områdene fra Bjørkestøl i øst, over Storemyr, og til Kornbrekke i vest.

Telenor håndterer alle bestillinger via sin bestillingsportal på fiber.telenor.no

Hva gjør vi som ønsker fiberbredbånd, men som bor utenfor område 3?

Områdene 1 og 4 vil bli bygd ut av Afiber, i samarbeid med Lillesand kommune i løpet av 2021-2022. Område 2 (Høvåg) er bygd ut med fiberbredbånd fra før av Telenor, i samarbeid med kommunen. Området rundt Grimevann er bygd ut av Telia, i samarbeid med kommunen. Områdene i sentrum (område 5) har flere aktører, som har bygd fiberbredbånd uten kommunale bidrag.

Bor dere utenfor de pågående prosjektenes område, kan dere kontakte bredbåndsleverandørene direkte.

Hvilke tjenester kan vi få med fiberbredbånd fra Telenor?
Dere finner ut mer om produktene og tjenestene på telenor.no.

Hva koster det å koble seg til fiberbredbånd i dette prosjektet?
Det koster kun 1990 kr i Lillesand, og det tilkommer ingen kostnader utover dette. Prisen omfatter et punkt i boligen, inkludert ruter og TV-boks. Eventuelt ytterligere spredenett til flere TV/datapunkt kostes av kunde.

Hvordan bestiller jeg fiberbredbånd i område 3?

Dersom du bor i det aktuelle området bestiller du fiber her:

fiber.telenor.no (Telenors bestillingsskjema)

Når vil alle husstander være oppkoblet med fiber fra Telenor?

Alle kunder som omfattes av prosjektet i Lillesand Nord skal ha fått fiberbredbånd installert ferdig senest i september 2022.