Kartlegging

  • Kartlegge behovet for hørselshjelpemidler i hjem og fritid
  • Gjennomføre hjemmebesøk
  • Samtale og veiledning til bruker og pårørende
  • Prøve ut hørselshjelpemidler

Henvisning og søknad

Hvis behov kan hørselskontaktene henvise til NAV Hjelpemiddelsentral og bistå med å søke eller bestille aktuelle hjelpemidler.

Opplæring og oppfølging

  • Oppfølging i bruk av høreapparater
  • Tilpasning og enklere montering av hørselshjelpemidler
  • Opplæring i bruk av hørselshjelpemidler
  • Oppfølging av utlevert hørselshjelpemidler
  • Bistå ved service og reparasjon av hørselshjelpemidler
  • Retur av hørselshjelpemidler som ikke er i bruk