Hvem er ansvarlig for fiberutbyggingen?

Fiberprosjektet Østre Vallesverd – Gitmark 2021 kommer fra et initiativ av Lillesand kommune, som del av kommunens plan om at alle innbyggere skal ha høyhastighetsbredbånd senest i 2021.

Kommunen har i samarbeid med Det Digitale Agder, som er en felles organisasjon for kommuner og fylkeskommunen i Agder lyst ut en anbudskonkurranse. Målet med konkurransen var å få en leverandør til å tilby fiber til alle innbyggere i det definerte området.

Afiber AS vant konkurransen og er ansvarlig for salg, planlegging og utbygging. Kommunen vil gi et tilskudd til Afiber mot at de tilbyr internett og TV via fiberbredbånd til innbyggerne i området.

Kan fritidseiendommer og bedrifter også få fiberbredbånd?

Ja, ved henvendelse til Afiber vil de også prøve å levere til fritidseiendommer og bedrifter. Men i første omgang er målgruppen fastboende.

Hvem kan få fiberbredbånd?

Utbygging fiberbredbånd 2021.jpgBasert på tegningen på kartet, er det område 1 og 4 som skal bygges ut i 2021. Det omfatter grovt sett områdene sør for E18 fra Østre Vallesverd til Sangereid, inkludert Glamsland og Justøya. I tillegg Flørenes-Dyvik-Kaldvell og Gitmark.

Informasjon er sendt ut til ca 400 husstander per brev, og disse adressene ligger også inne i Afiber sin bestillingsskjema (se lenke under). Det er disse adressene som i utgangspunktet kommunen kan gi tilskudd til utbygging av. Grunnen til dette at kommunen ihht. EU-regelverk kun kan gi tilskudd til bredbånd til adresser som har et tilbud som er dårligere enn 30 Mbit/sekund. I praksis er dette enten fiber eller VDSL.

Afiber ønsker uansett å få inn alle bestillinger og målet er at alle i området skal få fiber. Hvis ikke adressen forekommer i bestillingsskjemaet, send mail til oyvind@afiber.no så skal dere få en rask tilbakemelding.

Hva gjør vi som ønsker fiberbredbånd, men som bor utenfor område 1 og 4?

Område 2 (Høvåg) er bygd ut med fiberbredbånd fra før av Telenor, i samarbeid med kommunen. Området rundt Grimevann er bygd ut av Telia, i samarbeid med kommunen. Områdene i sentrum (område 5) har flere aktører, som har bygd fiberbredbånd uten kommunale bidrag. Og område 3 blir bygd ut av Telenor i løpet av 2021-2022.

Hvilke tjenester kan vi få med fiberbredbånd fra Afiber?
Se informasjon på Afiber sin hjemmeside: https://www.afiber.no/

Hva koster det å koble seg til fiberbredbånd i dette prosjektet?
Det koster kun 1990 kr i Lillesand, og det tilkommer ingen kostnader utover dette. Prisen omfatter et punkt i boligen, inkludert ruter og TV-boks. Eventuelt ytterligere spredenett til flere TV/datapunkt kostes av kunde.

Når blir det bestemt om fiberutbyggingen starter opp?

Prosjektet er startet opp og øst for Lillesand by vil oppkobling skje fra rundt oktober 2021. Deretter fortsetter utbyggingen i områdene fra Kjerlingland-Glamsland-Justøya. Utbygging av områdene fra Kjerlingland-Østre Vallesverd langs fv420 er utsatt for å samordnes med VA-prosjekter i området. Dette etter eget vedtak i Lillesand bystyre i juni 2021.

Hvordan bestiller jeg fiberbredbånd i område 1 og 4?

Dersom du bor i det aktuelle området bestiller du fiber her:

https://bestillfiber.no/ (Afibers bestillingsskjema)