Målgruppen

Du må være motivert for trening, og vi setter målet for treningen sammen med deg.  Målgruppen er eldre over 75 år, men uten noen klart definert nedre aldersgrense.

Hva består tjenesten av?

Treningen foregår i hjemmesituasjonen og varer inntil 4 uker. Tilbudet baseres på et tverrfaglig samarbeid mellom sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut.