Målgruppen

  • Personer fra 0 - 110 år
  • Behov for tverrfaglig tilnærming
  • De som ønsker å være aktive og bo hjemme
  • Personer som har hatt et funksjonsfall fysisk, psykisk eller sosialt og som selv ønsker å oppnå et høyere funksjonsnivå
  • Personer som kan formulere egne mål, som forstår veiledning og instruksjon og som er villig til å gjøre en innsats for å nå sine mål