Graviditet og rus

Ruskonsulentene har ansvaret for at den gravide tar imot og følger opp aktuelle hjelpetiltak som for eksempel helsestasjon, svangerskapsklinikk og fastlege. Den gravide kan bli lagt inn på institusjon utpekt av regionalt helseforetak dersom misbruket er av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig.

Avhengighet

Vi tilbyr terapeutiske samtaler, generell veiledning og koordinering av tjenester. Ruskonsulentene kan henvise til rusbehandling i spesialisthelsetjenesten og kan følge opp før, under og etter behandling.

Pårørende

Som pårørende til en rusavhengig kan du få generell veiledning av din fastlege, ruskonsulent i kommunen eller gjennom pårørendeorganisasjoner.

Dersom du har behov for tjenester fordi din helsetilstand er påvirket av rusmisbruk i familien, anbefaler vi deg å snakke med din fastlege.

Nyttige lenker

Hjelpetelefoner:

Selvhjelpsgrupper:

Pårørendeorganisasjoner:

  • A-LARM – Bruker- og pårørendeorganisasjon.
  • AL-Anon – For familie og venner av folk med alkoholproblemer.
  • Norske Kvinners Sanitetsforening - Veiledningssenter. https://sanitetskvinnene.no/

Annet:

Apper: