Varsling ved stengt vann

Hvis vannet må stenges får du SMS-varsel.  Det er ikke alltid vi når ut med varsling til befolkningen. Les mer om befolkningsvarsling i vår kommune.

Vi arbeider alltid for at perioden med stengt vann skal bli kortest mulig, men noen ganger greier vi dessverre ikke å sette på vannet til planlagt tid pga. uventede problemer. 

Hva skal du gjøre hvis vannet er stengt?

  • Hold alle vannkraner stengt den tiden vannet er borte 
  • Når vannet er tilbake, kan det være brunt. Da bør du tappe ut mye kaldt vann fra den krana som er nærmest vanninntaket til boligen. Ta ut eventuell sil i krana
  • Unngå å tappe varmt vann for å hindre grums til varmtvannstanken
  • Det er lurt å vente med vask av lyse klær hvis vannet er brunt