Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
20. juni:

Tredje trinn i regjeringens gjenåpningsplan og alt om Korona i Lillesand

Plan, bygg og eiendom

Plan- og byggesakstjenesten melder at på grunn av bemanningssituasjonen så kan enkelte saksbehandlingsfrister bli oversittet. Vi beklager de ulempene det medfører. (Les mer under)
 

Informasjon om byggesaksbehandling:

Merk: På grunn av koronasituasjonen gjennomføres det for tiden kun veiledning via telefon. 

Det er byggesakveiledning hver torsdag mellom kl. 10 og 14 ( Merk ikke juli måned).
Henvendelser rettes til postmottak@lillesand.kommune.no eller via vårt sentralbord tlf. 37 26 15 00. 

Merk: Byggesaksavdelingen har for tiden liten bemanning og stort press på saker. Vi ber derfor om forståelse for at vi må praktisere den oppsatte tiden til byggesaksveiledning. Det vil si at de henvendelsene vi ikke rekker å betjene eller ringe opp igjen innenfor «åpningstiden» torsdager mellom kl 10 og kl 14, må tas igjen ved at kundene selv tar ny kontakt neste torsdag mellom kl. 10 og kl 14. Veiledningstelefonen er ikke betjent utenom dette klokkeslettet.

Vi beklager at vi inntil videre må ha en «stram» rutine på tiden avsatt til veiledning, men håper allikevel at alle skal få den hjelpen de ønsker innenfor disse rammene. 

Prioritering

Byggesaksavdelingen har følgende prioriteringsrekkefølge for behandling av saker: 
1. Næring
2. Bolig
3. Andre saker 
Eldre saker vil bli behandlet først. 

Finn informasjon på denne siden

Det ligger mye veiledning og informasjon i boksene under. Gjør deg kjent her dersom du har spøsmål. Dersom du lurer på hvilke bestemmelser som gjelder for ditt området kan du se reguleringsplaner med bestemmelser i vår kartløsning. Gjelder saken ønske om innsyn i eldre byggesaker,  velg «innsyn».

Det ligger også mye nyttig informasjon om byggeregler og gode veiledere/steg-for-steg veivisere på Direktoratet for byggkvalitet sin hjemmeside www.dibk.no.

 

Lillesand by Foto: