Målgruppe

Du kan søke om hjemmehjelp når du bor i Lillesand kommune og du er helt avhengig av hjelp til praktiske gjøremål.

Hva består tjenesten i?

Du kan søke om hjemmehjelp når du bor i Lillesand kommune og du er helt avhengig av hjelp til praktiske gjøremål som for eksempel:

  • Nødvendig rengjøring
  • Sengetøyskift
  • Klesvask

Hjemmetjenesten handler normalt ikke inn matvarer, men du kan få hjelp til å bestille matvarer hos dagligvarebutikk som kan frakte varer hjem. Du betaler selv for varetransporten. 

Du skal normalt selv ordne bank- og posttjenester og anskaffe andre nødvendige varer, som for eksempel klær.

Hvordan får du tjenesten?

Det beregnes egenbetaling for hjemmehjelp. 

Slik søker du om tjenesten.