Overordnet kompetanseplan for barnehage

Lillesand kommune har en overordnet kompetanseutviklingsplan for alle barnehageansatte i kommunen, både i private og kommunale barnehager.

Den kan du lese her 

Barnehageeiere har ansvar for å gi nyutdannede og nytilsatte pedagoger veiledning og oppfølging. Lillesand kommune som barnehageeier, tilbyr veiledning til alle nytilsatte pedagoger gjennom vår mentorordning