Hvem er ungdomskontakten for, og hvor treffer du oss?
Ungdomskontakten er et forebyggende tiltak som er der for alle ungdommer i alderen 11-23 år og deres foreldre/foresatte. Ungdomskontakten er en trygg voksen som tar alle ungdommer og deres behov på alvor.

Ungdomskontakten jobber der ungdommen er, enten det er ute på gata, i sentrum, eller på våre egne lokaler i Lillesand sentrum (LUK) og i Høvåg (HUK). Du finner oss også på kontoret som ligger i Vestre gate 7 i Lillesand sentrum, samme inngang som familiesenteret (2.etasje).

Hva kan jeg snakke med ungdomskontakten om?
Alle ungdommer kan snakke med ungdomskontaktene om ALT!

  • Venner
  • Tanker og følelser
  • Sex, seksualitet og kjønn
  • Konflikter i hjemmet, på skolen eller i vennegjengen
  • Alkohol og rusmidler
  • Økonomi og jobb
  • Kulturforskjeller

Har ungdomskontakten taushetsplikt?
JA! Du kan stole på ungdomskontaktene, og vi jobber for deg og at du skal ha det best mulig. Det betyr at det du som ungdom velger å fortelle, kan ikke ungdomskontakten fortelle videre uten at det er greit for deg.

MEN!

Ungdomskontakten har meldeplikt. Det betyr at om du forteller noe som kan være til skade for deg selv eller mennesker rundt deg, så må ungdomskontakten gå videre med dette. Dette skjer ikke uten at ungdomskontakten informerer deg om dette.

Trenger du eller dine nære hjelp, men vet du ikke hvordan?
Ta kontakt med oss i ungdomskontakten, slik at vi kan hjelpe deg og sette deg i kontakt med andre som kan hjelpe deg.

Kontakt oss:
Marte Beisland (ungdomskontakt): 48129627
MarteLangemyr.Beisland@lillesand.kommune.no

Kamilla Knutsen ( ungdomskontakt): 47753759
Kamilla.Knutsen@lillesand.kommune.no

Sosiale medier

  • Facebook: Ungdomskontaktene i Lillesand
  • ​Instagram: Ungdomskontaktene i Lillesand
  • ​Snapchat: Uklillesand