Målgruppe

Enhet for psykisk helse og rus har ansvar for tilbud til personer med psykiske utfordringer og personer med rusavhengighet over 18 år. 

Bofellesskap

Kommunen tilbyr tilrettelagte boliger for person med utfordringer knyttet til rus og/eller psykiske lidelser. En god bosituasjon er sentral for trivsel, mestring og livskvalitet. I bofellesskapet er det etablert fellesareal i tillegg til privat leilighet. Beboerne får oppfølging etter individuell avtale.

Dagtilbud og arbeidstrening

Arbeidstreningstilbudene er for de med utfordringer knyttet til psykisk helse og avhengighet.

Dagsen:

Dagsen skal gi deltakerne en meningsfull hverdag og økt mestringsfølelse ved å komme seg ut i frisk luft og arbeide to - tre dager i uken. Dagsen jobber for at deltakerne på kort eller lang sikt kommer seg tilbake i arbeidslivet. Viktig stikkord for Dagsen er medvirkning, individuell oppfølging og naturen.

Åpningstid: Tirsdag, onsdag og torsdag fra kl 9.00-15.00.

Hva vi gjør på Dagsen:

  • Felle trær, rydde skog og produsere materialer
  • Hugge og pakke ved
  • Birøkting og honningproduksjon
  • Grønnsakshage
  • Setter teiner, fisker og sanker i naturen
  • Rydder søppel i fjæra

Dagsen kontaktperson: Gruppeleder Astrid Espseth, telefon: 93462652


Innrammingsverksted på Middelskolen:

I kjelleren på Middelskolen har Enhet for psykisk helse og rus eget innrammingsverksted. Tiltaket fokuserer på trivsel og mestring i arbeidshverdagen. Vi lager det meste innenfor rammene vi har. Vi arbeider med innramming og salg-.

Åpningstid: mandager fra kl 10-18, samt tirsdag og onsdag fra kl 10-16.

Rammeverket kontaktperson: Arbeidsleder Endre Breivik, telefon: 90235339

Ambulerende tjenester

Består i boveiledning (praktisk bistand i hjemmet) og koordinering/samarbeid med andre hjelpeinstanser.

Kurs, individuell oppfølging og veiledning

Forebyggende tjeneste til personer over 18 med mildere til moderate psykiske helseutfordringer eller avhengighet.

Enheten  samarbeider med Frisklivssentralen om en rekke mesteringskurs - les mer her.

Nyttige lenker og verktøy for selvhjelp

Prøv disse digitale verktøyene for selvhjelp:

Angstringen

Veiledet selvhjelp

Panikkangst / film: Hvorfor får vi panikk-anfall

Informasjonsfilmer / Psykologforeningen

Info / filmer / Abup

Hjelptilhjelp.no

Psykologisk veiledning.com

Psykologisk.no

Kognitiv.no

Fire mulige pusteteknikker for å dempe angst:

  1. Pust rolig med magen 4 - 5 ganger
  2. Telle til 4 inn - 7 holde - 8 ut
  3. Pust inn gjennom nesa, som om du lukter på blomst - pust ut som om du blåser ut et lys
  4. Pust inn og tenk at du puster inn opp langs ryggen og ut ned gjennom magen