Målgruppe

Det skal foreligge dokumentasjon fra lege på at du har sterkt nedsatt syn.

 

Hva består tjenesten av?

Synskontakten bistår deg som har nedsatt syn, slik at du kan fungere så godt som mulig i dine omgivelser. Synskontakten skal være bindeledd mellom deg, kommunehelsetjenesten og fagpersonell ved NAV Hjelpemiddelsentralen.

  • Hjemmebesøk med kartlegging av ditt behov.
  • Veiledning, praktiske råd og trening for å mestre hverdagsaktiviteter.
  • Utprøving og bistand til å søke synshjelpemidler.
  • Opplæring i bruk av hjelpemidler og kompenserende teknikker.
  • Informasjon om rehabilitering-, kurs- og andre tilbud som kan være aktuelle.

Hvordan får du tjenesten?

Tilbudet er gratis og det kreves ikke henvisning fra lege. Derfor kan du, pårørende eller helsepersonell ta direkte kontakt