Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Spesialpedagogisk team

Spesialpedagogisk team (SPT) utfører spesialpedagogisk hjelp i henhold til lov om barnehager kap. V A spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring mm.

De ansatte i teamet gir spesialpedagogisk hjelp direkte til enkeltbarn, grupper og veiledning til ansatte i alle barnehagene i Lillesand.

SPT bidrar også med foreldreveiledning og deltar i møtevirksomhet i tilknytning til barnet.

SPT består av spesialpedagoger, barnehagelærere og miljøterapeuter med utdannelse innen feltet og erfaring med barn med særlige behov.

Den spesialpedagogiske hjelpen kan blant annet dreie seg om støtte i sosial, språklig, motorisk og kognitiv utvikling hos barnet.

SPT samarbeider med barnehagene og forsøker å tilpasse den spesialpedagogiske hjelpen slik at barnet opplever seg som en inkludert og verdifull ressurs for barnegruppen.

 

Kontakt

Spesialpedagogisk team:

Avdelingsleder: Yngvild Schulstad Knutson / yngknu@lillesand.kommune.no

Husk at hvis du kontakter oss via epost så skal du ikke oppgi noen sensitive personopplysninger, som f.eks. helseopplysninger.