Ulike tiltak

I menyen finner du beskrivelser og veiledninger for ulike typer tiltak.

Tiltak som du må la et foretak søke for deg (pbl. §20-3)

Et foretak (f.eks arkitektfirma, byggfirma) søker for deg og står som ansvarlig for byggingen.

§ 20-3. Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak

Tiltak som du kan søke om selv (pbl. §20-4)

Garasje inntil 70 m2 er et eksempel på tiltak du kan søke om selv. Bruker du denne ordningen, må du selv sette deg inn i regelverket og gi de opplysningene som kreves i søknaden. 

Slik søker du

§ 20-4. Søknadspliktige tiltak som kan forestår av tiltakshaver

Tiltak som ikke krever søknad (pbl. §20-5)

Byggesaksforskriftens §4-1 med veiledning lister opp tiltak du ikke behøver å søke kommunen om. Bygg uten å søke - informasjon fra Direktoratet for byggkvalitet.

Fritak fra søknadsplikten gjelder bare hvis tiltaket ikke kommer i strid med plan-og bygningslovgivningen - dvs. plan- og bygningsloven (pbl.) med forskrifter og arealplaner (kommuneplanens arealdel/reguleringsplan). I tillegg må du sjekke veglovens byggegrensebestemmelser.

Hvis tiltaket er i strid med reglene så kan du søke om dispensasjon. Blir dispensasjon gitt kan du likevel bygge uten søknad. Husk at du er selv ansvarlig for at bygningen oppfyller byggteknisk forskrift.  

Ta gjerne kontakt med oss i byggesaksavdelingen hvis du er i tvil om tiltaket ditt krever søknad.

Meld fra til kommunen når bygget er ferdig

Har du satt opp en garasje, tilbygg eller annen bygning som ikke er søknadspliktig, må du gi beskjed til kommunen. Vi trenger opplysningene for å oppdatere våre digitale kart.

Du gir beskjed ved å fylle ut skjemaet Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt, og send dette til postmottak@birkenes.kommune.no for oppdatering av kartgrunnlaget.