Slik søker du

Søknaden om ferdigattest må sendes inn av den som har søkt om byggetillatelse senest 3 uker før planlagt ferdigstillelse. (Skjemaet finner du under, sammen med andre aktuelle skjema.)