Friluftsområdet Kaldvell er regnet som Lillesands fineste og best tilrettelagte friluftsområde. Stisystemet blir stadig bedre utbygd og tilrettelagt for alle. Her finner du kulturminner fra tida hvor det var tømmerfløting og sagbruksaktivitet i området. Dagsturhytta ligger på Kaldvellkniben.

Slik finner du fram: Kjør Vestre kystvei FV 420 østover i retning Grimstad og ta av til Østre Kaldvell. Like til venstre for konferansesenteret Kalvild Gård er det en offentlig parkeringsplass. Adressen er Østre Kaldvell 10.

Her finner du kart over turløypa: