Målgruppe

Søkere må ha demenssykdom eller kognitiv svikt. Det vil si at nedsatt hukommelse utgjør vansker i forhold til daglige aktiviteter og sosial funksjon. Søker bør ha glede av å være i et fellesskap med praktiske gjøremål.

Hva består tjenesten av?

Dagtilbudet gir mulighet for tilrettelagte aktiviteter både sosialt og fysisk. Tilbudet inkluderer to måltider, samt transport til og fra hjemmet.

 

Slik søker du om tjenesten

Du kan søke om 1-3 dagers opphold per uke. De fleste som får tilbud har dette 2-3 dager i uken.

Det kreves egenadel for dagtilbud.

Les mer om søknad om tjenesten.