Målgruppe

Hukommelsesproblemer og glemsomhet kan være ett av symptomene på at man har fått en demenssykdom. I tillegg finnes mange andre symptomer som f.eks. endring i atferd, forvirring, interesseløshet og orienteringsvansker. Dersom du ikke helt vet hvor du skal begynne, så kan det være en god ide å ta kontakt med kommunens demenskoordinator.

Hva består tjenesten i?

Demenskoordinator har fokus og kompetanse på demens og hvordan livet og hverdagen kan endre seg og arte seg med demenssykdom.

Demenskoordinator kan tilby:

  • Hjemmebesøk for vurdering og samtale
  • Støttesamtale/veiledning for pårørende
  • Koordinere tilbud til personer med demens og deres pårørende
  • Kartlegging i samarbeid med fastlege
  • Pårørendeskole demens

Hvordan får du tjenesten?

Ta direkte kontakt med demenskoordinator - se kontaktinfo til høyre.