Influensavaksine til risikogrupper

Alle kan bli alvorlig syke av influensa, men noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre. Helsegevinsten kan være stor om disse vaksinerer seg.

Hvorfor vaksinere seg?

Influensa kan blant annet føre til alvorlig lungebetennelse og forverring av mange kroniske sykdommer. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa er sykehusinnleggelse nødvendig. Personer med hjerte-/karlidelser er mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død i influensasesongen enn ellers i året. Alvorlig influensasykdom kan også føre til varig svekket helse og økt hjelpebehov, og gjennomsnittlig dør 900 personer årlig som følge av influensa. Vaksinasjon beskytter mot alvorlig influensa.

Influensa i svangerskapet gir noe økt risiko for dødfødsel. Gravide er også mer utsatt for følgesykdommer som lungebetennelse enn andre friske kvinner. Influensa hos spebarn kan være alvorlig. Vaksinasjon av mor under graviditeten beskytter mor under svangerskapet og gir også barnet beskyttelse mot influensa den første tiden etter fødselen. (Fra FHI.no)

FHI forventer et større utbrudd av influensa kommende vintersesong. Dette fordi vi ikke hadde noen tilfeller av influensa sist sesong, og dette har ført til at flokkimmuniteten i befolkningen har sunket. Da er vi er mer utsatt for influensasmitte i tiden som kommer.

Flokkimmuniteten går ned blant annet fordi:

  • Flere årskull med småbarn har vært utsatt for mindre smitte enn tidligere. Derfor vil de være mer utsatt for smitte enn før.
  • Det er lenge siden resten av oss har vært utsatt for mer smitte. Dermed har immuniteten vi hadde tapt seg.
  • Virus har hatt lengre tid på seg til å mutere i deler av verden der det fortsatt har vært influensa.

Håndvask og at folk holder seg hjemme når de er syke, er fremdeles veldig viktig!

 

Vaksinen er tilgjengelig hos fastlegene. Det anbefales å sette den før desember. Om du tar vaksine hos fastlegen er det en egenandel. For dem som har frikort er vaksineringen helt gratis, også hos fastlegen. Det må gå minst syv dager mellom influensavaksinen og oppfriskningsdose med covid-vaksinen. Se info her, også om hvem som anbefales vaksinert: https://www.helsenorge.no/vaksinasjon/influensavaksine/

Bestill din vaksine her:

Blindleia Legesenter: 37 26 91 30

Agderklinikken: 37 27 22 00

Lillesand Legesenter: 37 27 50 15

Høvåg Legekontor: 37 27 49 95

Målgruppe

Personer som bor eller som midlertidig oppholder seg i kommunen.

Slik får du tjenesten

Vaksinering av voksne og eventuelle vaksiner i tillegg til vaksineprogrammet til barn, foretas ikke i kommunen. (Se kontktinformasjon til høyre)

Barnevaksinasjon er gratis. Her finner du mer informasjon om vaksinasjon av barn i Lillesand kommune og vaksinasjonsprogrammet for barn.