Hva slags informasjon trenger kommunen

Vi trenger på forhånd informasjon om:

  • Eiendommen det gjelder (situasjonskart)
  • Hva du ønsker å gjøre (tegninger av tiltaket)
  • Plassering på eiendommen
  • Eventuelt skriftlig beskrivelse av ønske om dispensasjon fra regelverket

 

Må man ha forhåndskonferanse?

Forhåndskonferanse er en frivillig ordning der du som tiltakshaver (byggherre) og kommunen kan møtes for å avklare forutsetninger for byggetiltaket, og rammene for den videre saksbehandlingen. Forhåndskonferanse kan benyttes ved alle typer tiltak etter plan- og bygningsloven.

For tiltak som du selv kan søke kommunen om tillatelse til, kan du møte kommunen alene. For tiltak som krever at du engasjerer et firma til å ta seg av hele søknadsprosessen (kalt ansvarlig søker), bør du ha med deg firmaet til møtet.

Kommunen har ansvar for å føre referat fra forhåndskonferansen. Referatet skal undertegnes av deg og kommunens representant ved slutten av møtet.
Forhåndskonferanse skal avholdes før en eventuell søknad sendes kommunen.

Hvordan bestiller jeg en forhåndskonferanse?

Du bestiller forhåndskonferanse ved å fylle ut skjemaet , forhåndskonferanse.

En av våre saksbehandlere vil ta kontakt med deg for å avtale et møte, normalt innen 2 uker. Forhåndskonferansen skjer på rådhuset.