Hva slags informasjon trenger kommunen

Vi trenger på forhånd informasjon om:

  • Eiendommen det gjelder (situasjonskart)
  • Hva du ønsker å gjøre (tegninger av tiltaket)
  • Plassering på eiendommen
  • Eventuelt skriftlig beskrivelse av ønske om dispensasjon fra regelverket

 

Må man ha forhåndskonferanse?

Forhåndskonferanse er en frivillig ordning der du som tiltakshaver og kommunen kan møtes for å avklare forutsetninger for byggetiltaket, og rammene for den videre saksbehandlingen. Forhåndskonferanse kan benyttes ved alle typer tiltak etter plan- og bygningsloven.

For tiltak som du selv kan søke kommunen om tillatelse til, kan du møte kommunen alene. For tiltak som krever at du engasjerer et firma til å ta seg av hele søknadsprosessen (kalt ansvarlig søker), bør du ha med deg ansvarlig søker til møtet.

Kommunen har ansvar for å føre referat fra forhåndskonferansen.
 

Bestill forhåndskonferanse

Du bestiller forhåndskonferanse ved å trykke på lenken under:

Trykk her for å bestille forhåndskonferanse.

Kommunen skal avholde forhåndskonferanse innen 2 uker etter at anmodning om dette er mottatt. Hvis det ikke er ledig booking innen rimelig tid, kan det sendes inn en anmodning om forhåndskonferanse til postmottak@lillesand.kommune.no