Søking etter kulturminner med metalldetektor kan føre til funn av arkeologiske gjenstander som mynter, våpen, etc.
De som er interessert i å drive med metallsøking må innhente tillatelse fra grunneier på det aktuelle området. Søking på kommunal grunn er i orden såfremt kommunens kulturkontor ikke har innvendinger. Er det snakk om kommunalt landbruksareal som er utleid, må søker innhente tillatelse fra vedkommende som leier jorda av kommunen.

Se også Riksantikvarens retningslinjer her