Se Utlendingsdirektoratets (UDI) nettsider for oppdatert informasjon om beskyttelse og opphold i Norge for personer som er berørt av krisen i Ukraina, samt informasjon til kommuner og andre samfunnsaktører om mottak og bosetting av flyktninger. Der vil du få informasjon om utreise fra Ukraina, innreise til Norge, oppholdstillatelse, visum og asyl. 

krainere som har flyktet fra krigen, og som nå oppholder seg midlertidig i Lillesand, kan henvende seg til UDI og politiet ved behov for hjelp og bistand. Her er informasjon om hvordan ukrainske flykninger skal kontakte politiet for å registrere seg: https://www.politiet.no/om/organisasjonen/politidistrikter/agder/kristiansand-politistasjon-politihuset-i-kristiansand/