Lillesand Ungdomsråd deler årlig ut Ungdommens Pris. Lillesands Sparebank bidrar økonomisk til denne prisen som skal være en oppmuntring til videre innsats og engasjement.
Vinneren skal være maks 20 år, ha utmerket seg ved gode prestasjoner innen et eller annet felt, eller ved frivillig innsats.
Ungdomsrådet velger ut vinneren, men ønsker at DU (som er ung) skal komme med forslag til kandidater.