Hvem kan få tilbudet?

  • Du må være over 18 år og bo i Lillesand kommune
  • Streve med uro, søvn, tristhet, stress, bekymring, slitenhet, depresjon, angst eller avhengighet, sinne, lav selvfølelse
  • Være motivert for egeninnsats og endring
  • Være pårørende 

Dette kan vi tilby deg

Vi ønsker å gi deg rask hjelp på et tidlig tidspunkt, før utfordringene blir større og mer omfattende.
Vi kan tilby:

Sammen ser vi på hva som kan være nyttig for deg for å komme ut av en utfordrende situasjon. Vi ønsker at du skal være med i arbeidet for å endre utfordringene dine, slik at du kan oppleve forbedring, mestring og motivasjon.

Vi har også mulighet til å ta samtalen med deg via telefon, Teams eller mens vi går tur. Du kan gi beskjed til oss om hvordan du ønsker samtalen.

Hvem møter meg?

Tjenestekontoret vil kontakte deg. Kommunens Psykisk helse og rus team vil følge deg opp. De ansatte har erfaring og vil bistå deg på veien videre.

Tjenestekontoret har også oversikt over helsetilbud som kan være nyttige, innen kommunen eller frivillige organisasjoner. Vi har taushetsplikt.

Hvordan kan jeg ta kontakt?

Be legen henvise deg og/eller fyll ut søknadskjemaet om helse og omsorgstjenester. Det finner du på hjemmesiden til Lillesand kommune Psykisk helse og rus - LILLESAND KOMMUNE

Ved akutt behov for hjelp på kveld og natt, ta kontakt med legevakt 116 117 eller medisinsk nødtelefon 113.

Vi minner om at fastlegen har øyeblikkelig hjelp funksjon på dagtid.

Informasjon og råd

 

For berørte og rammede ifb. med krigene i Ukraina og Gaza

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS):

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTSene):