Slik søker du

For de aller fleste tjenester kan du søke via skjemaet søknad om helse- og omsorgstjenester. Skjemaene finner du under. Velg skjemaet med innlogging, så vil utfylt skjema automatisk og trygt havne hos mottaker for behandling.

Slik behandler vi søknaden din

For søknader som behandles av Enhet for tjenestetildeling kan du forvente følgende:

  • Vi tar en samtale med alle nye brukere, og dersom det er endringer ditt i tjenestebehov. Det er viktig for oss å utrede ditt behov i samarbeid med deg som søker - Hva er viktig for deg?
  • Ditt behov for tjenester utredes i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
  • Tjenestebehovet utredes med respekt for, og med utgangspunkt i dine ressurser, ditt ansvar for eget liv og den livsfasen du befinner deg i.
  • Du informeres og veiledes om eventuelle andre tjenester som kan bidra til selvhjelp.
  • Vi har taushetsplikt og alle opplysninger om deg behandles på en måte som sikrer ditt personvern.
  • Når søknaden er behandlet, sendes skriftlig svar til deg som søker. Vedtaket begrunnes og vi spesifiserer hva du får bistand til.
  • Informasjon om vedtaket gis til avdelingen som skal gi deg tjenesten. Denne eller disse har ansvar for iverksetting og oppfølging av vedtaket.