Lillesand kommune skal bosette flyktninger i 2023 og trenger å leie egnede boliger. I Lillesand bosetter vi som regel flykningene i private hus og leiligheter. Vi opplever et godt samarbeid med private huseiere. 

Vi vil ta kontakt med deg dersom det blir aktuelt.

Fyll ut skjemaet nedenfor dersom du har en bolig til utleie