Har du arbeidskraftbehov og ønsker å rekruttere flyktninger?
Ta kontakt med flyktningtjenesten i NAV Lillesand dersom du har arbeidskraftbehov og ønsker bistand til rekruttering.
Kontaktperson: Koit Stjerngaard (mail: Koit.Stjerngaard@nav.no eller tlf 46412153)

Direkte i arbeid: Direkte i arbeid – veileder til arbeidsgivere, kommuner og NAV - nav.no
Der det ikke er behov for kvalifiserende tiltak eller oppfølging for å komme i arbeid, kan NAV og flyktningtjenesten koble arbeidssøker med aktuell arbeidsgiver, og de kan gå direkte ut i ordinær jobb.

Fleksibelt hurtigspor i introduksjonsprogrammet: Fleksibelt hurtigspor | Introduksjonsprogrammet (imdi.no)
Hurtigspor er en samarbeidsmodell for arbeidsrettede løp for deltakere i introduksjonsprogrammet som har med seg kompetanse som er etterspurt på det norske arbeidsmarkedet.
Fleksibelt hurtigspor er for personer med innvilget midlertidig kollektiv beskyttelse.

Arbeidstrening og språkpraksis
Det kan også være aktuelt for deltakere i introduksjonsprogrammet å være i arbeidstrening og språkpraksis.
Arbeidstrening kan bidra til at den enkelte blir kjent med lokalt arbeidsliv, bygger nettverk, lærer norsk arbeidslivsspråk og øker sjansen for lønnet arbeid på heltid eller deltid.
Dersom du som arbeidsgiver har anledning til å ta imot deltakere på arbeidstrening, kan du ta kontakt med NAV Lillesand v/Flyktningtjenesten.