Lokal innsamling av klær og utstyr

Har du noen fine klær, sko, leker, sykler eller annet utstyr som passer til årstida, som du kan avse? Lillesand kommune har til nå i 2022 bosatt ca 96 flyktninger. I den kjøligere årstid vi er inne i er det særlig yttertøy og varme klær som er aktuelt. Vi trenger klær og sko til både kvinner, menn og barn. Barna har reist ifra det meste av leker og utstyr og setter pris på å kunne få noe nytt. Akebrett er det også behov for. Klær og utstyr deles ut både til nyankomne flyktninger og andre som har behov for dette. 

Vi har laget en «bruktbutikk» i Skippergata 4 (ved siden av Brentemoen skole). Ta kontakt med flyktningkoordinator på tlf 94138779 (send gjerne sms) dersom du har noe du vil donere. Følg også gjerne «Lillesand Frivilligsentral» på facebook, der publiserer vi konkrete ønsker og hva vi til enhver tid har mest behov for. 

Det er viktig at alt som leveres er helt, rent og brukbart.

Husk også at nyankomne til byen vår trenger en god nabo, en kompis på skolen, noen å snakke norsk med, m.m! 

Takk til deg som er med å bidra for andre og det samfunnet du bor i. 

 

Frivilligheten i Norge

Frivillighet Norge følger situasjonen i Ukraina og grenseområdene med sorg og alvor. Her er en oversikt over hvordan du kan hjelpe.

Frivillighet Norge

 

Flykninghjelpen Norge

Flyktninghjelpen har vært til stede i Ukraina siden 2014, og hjulpet over 700.000 mennesker med mat, husly, vann, sanitære tjenester og rettshjelp.

Flykninghjelpen Norge 

 

Redd Barna

Støtt vårt arbeid for barn i krig og konflikt. Gi dem livreddende mat, beskyttelse og medisiner i dag!

ReddBarna

 

Røde Kors Norge

Røde Kors bevegelsen har vært til stede i Ukraina siden 2014, og bistår med nødhjelp der. Røde Kors er også til stede i landene rundt.  Røde Kors i Agder har 2300 frivillige. Røde Kors vil kan bistå med psykososial støtte, aktiviteter på mottak for barn og Norsktrening, i tillegg til ordinære aktiviteter.

Rødekors Norge