Lokal innsamling av klær og utstyr

Har du noen fine klær, sko, leker, sykler eller annet utstyr som passer til årstida, som du kan avse?

Lillesand kommune bosatte flere flyktninger enn noen gang i 2022. I 2023 er det planlagt å ta imot enda flere. Vi trenger klær og sko til både kvinner, menn og barn. Barna har reist ifra det meste av leker og utstyr og setter pris på å kunne få noe nytt. Sykler til både barn og voksne er det stort behov for. Klær og utstyr deles ut både til nyankomne flyktninger og andre som har behov for dette. 

Vi har laget en «bruktbutikk» i Skippergata 4 (ved siden av Brentemoen skole). Der er det åpent hver onsdag fra 15-16. Dersom du har noe du vil gi bort kan du komme og levere der i åpningstida. Passer tidspunktet dårlig kan du kontakte Lillesand frivilligsentral for å avtale levering.

Det er viktig at alt som leveres er helt, rent og brukbart.

Husk også at nyankomne til byen vår trenger en god nabo, en kompis på skolen, noen å snakke norsk med, m.m! 

Takk til deg som er med å bidra for andre og det samfunnet du bor i. 

 

Frivilligheten i Norge
Frivillighet Norge følger situasjonen i Ukraina og grenseområdene med sorg og alvor. Her er en oversikt over hvordan du kan hjelpe.

Frivillighet Norge

Flykninghjelpen Norge
Flyktninghjelpen har vært til stede i Ukraina siden 2014, og hjulpet over 700.000 mennesker med mat, husly, vann, sanitære tjenester og rettshjelp.

Flykninghjelpen Norge 

Redd Barna
Støtt vårt arbeid for barn i krig og konflikt. Gi dem livreddende mat, beskyttelse og medisiner i dag!

ReddBarna

Røde Kors Norge
Røde Kors bevegelsen har vært til stede i Ukraina siden 2014, og bistår med nødhjelp der. Røde Kors er også til stede i landene rundt.  Røde Kors i Agder har 2300 frivillige. Røde Kors vil kan bistå med psykososial støtte, aktiviteter på mottak for barn og Norsktrening, i tillegg til ordinære aktiviteter.

Rødekors Norge