Lillesand kommune får en del spørsmål fra innbyggere om hvordan vi skal forholde oss til krigen i Ukraina, og da særlig opp mot sikkerhet og beredskap.

På vår informasjonsside om beredskap og krise får du svar på mye av det vi har fått spørsmål om:

https://www.lillesand.kommune.no/beredskap-og-krise