Hvem kan få tilbud om arbeidstrening?

Arbeidstreningstiltaket gjelder de som av en eller annen grunn står utenfor arbeidslivet.

Hvordan kan jeg få arbeidstrening?

Deltakere til Tjenesten søkes inn via NAV; du må derfor ta kontakt med din saksbehandler.