Om fritidseiendommer, campingplasser, kommunale oppstillingsplasser for bobiler og gjestehavner

Fritidseiendom
Regjeringens «hytteforbud» ble opphevet 20.4. Lillesand kommune har nå ingen lokale restriksjoner  hva gjelder bruk av fritidseiendom, men vi følger nasjonale råd på området.
Se nasjonale råd om fritidsreiser innenlands som gjelder fra 21. april

Gjestehavn, kommuneale oppstillingsplasser for bobiler og campingplasser
Gjestehavn og kommuneale oppstillingsplasser for bobiler ble åpnet igjen 20.4.
Det blir gjennomført ekstra smittevernrutiner for rengjøring av sanitærbygg. Vi oppfordrer besøkene i størst mulig grad bruke toaletter i bobiler og båter.  Ellers oppfordrer vi til å forholde seg til lokal informasjon hengt opp på de ulike stedene.

Campingsplassene har nå åpnet igjen for gjester. Les mer om de enkelte campingsplassenes åpning på deres egne nettsider.

Frivillige organisasjoner kan søke ekstraordinære midler til informasjon til innvandrere – søknadsfrist 28.april

I forbindelse med korona-pandemien har regjeringen bevilget 10 millioner til formidling av korona-informasjon til innvandrere. Formidling av informasjonen skal ivareta innvandrergrupper som av ulike grunner, som manglende digitale eller språklige forutsetninger, ikke nås gjennom eksisterende informasjonskanaler. Det er frivillige organisasjoner som kan søke på tilskuddet. Vi håper på mange gode søknader, men fristen er kort.
Se her for mer informasjon

Føringer for å holde avstand (sosial distansering) og stengte tilbud

 • Les mer om regjeringens vedtatte tiltak og pålegg for sosial distansering.
   
 • Kommunale barnehager holder stengt sine uteområder etter åpningstidØvrige lekeplasser i kommunen stenges foreløpig ikke. Vi forholder oss til nasjonale myndigheters føringer for fysisk avstand i det offentlige rom.
   
 • Lillesand folkebibliotek har etablert et take away-bibliotek med levering
   
 • Kinoen, og de kommunale fritidsklubbene i Sjøsportbygget og i Høvåghallen er stengt inntil videre. Les mer om du trenger kontakt. 

Vi ønsker kontakt med frivillige lag og foreninger

Lillesand kommune ønsker å komme i kontakt med frivillige lag og foreninger - les mer her.

Politiske møter fremover - oppsummering etter gruppeledermøte 24. mars

«Vanlig» møterunde i uke 16 og 17:

 • møte i plan- og miljøutvalget tirsdag 14. april
 • møte i tjenesteutvalget tirsdag 14. april
 • møte i formannskapet onsdag 15. april
 • møte i bystyret onsdag 22. april
 • For informasjon om møtedator og møteprotokoller i kontrollutvalget finner du informasjon her.

Fra og med neste uke kjører det en ekstra, utvidet formannskapsmøte hver fredag kl. 12.00. Rådmannen informerer om status korona-situasjonen. Det avsettes en time. (Ikke langfredag og i uker der ordinært møte er på onsdag.)

(Møtene gjennomføres som videomøter.)

Les vedtak i sak 043/20 Covid-19, delegering av myndighet fra Lillesand bystyre til formannskap og ordfører:

 • Kommunestyret delegerer til formannskapet myndighet til å treffe vedtak i hastesaker etter kommunelovens § 11-8 første ledd. Dersom formannskapet er forhindret fra å utøve myndigheten, ligger myndigheten til ordfører. Dette gjelder saker som skulle vært avgjort av kommunestyret, formannskap, utvalg eller annet organ, når det er nødvendig å treffe vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organet som skulle avgjort saken.
   
 • Formannskapet utvides med 3 representanter med møte- og talerett, representanter fra henholdsvis V, FRP og MDG. Utvidelsen av formannskapet gjelder i behandling av saker som er knyttet til håndteringen av Covid-19.
   
 • Formannskapets myndighet gjelder så langt det er nødvendig for å håndtere konsekvensene av utbruddet av Covid-19, med en tidsramme til 1. juni 2020. En eventuell forlengelse av myndighet utover dette må opp til ny behandling.
   
 • Utover dette henviser bystyret til Lillesand kommunes delegeringsreglement vedrørende kriseledelsens fullmakter og myndighet.

Råd til personer i risikogruppen

Les mer om folkehelseinstituttets råd til personer i risikogruppen.

Informasjon til foreldre og pårørende med barn i barnehage og skole

Barnehager og skoler åpner gradvis

Det er nå bestemt at barnehager i Lillesand skal åpne igjen tirsdag 21. april. Det blir begrenset åpningstid. I uke 17 er det åpent fra kl 08.30-15.00 i kommunale barnehager. Mer informasjon til foresatte i de kommunale barnehagene finner du her.

Skolen skal åpne for elever på 1.-4. trinn mandag 27. april. Da åpner også SFO. Mer informasjon til foresatte finner du her.

Foresatte vil få mer detaljert informasjon om oppstart fra sin barnehage eller skole. Det vil bli tatt hensyn til smittevernråd slik at alle skal være trygge. Det vil også komme informasjon om hvordan barn og voksne i risikogrupper skal forholde seg.

Elever på 5.-10. trinn vil fortsette med hjemmeskole på samme måte som før. Det er fortsatt ikke bestemt hvor lenge dette blir.

Er du helsepersonell?

Lillesand kommune kartlegger personell med helsefaglig bakgrunn som kan tenke seg å være aktuelle ressurser i forbindelse med korona-situasjonen. Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring, men jobber i dag med helt andre oppgaver? Da håper vi at du registrerer deg. Kartleggingen gjelder personer som ikke er ansatt i Lillesand kommune fra før.

Vi har laget et registreringsskjema med sikker innlogging og registreringen din blir arkivert i vårt saksarkivsystem. I første omgang ønsker vi bare en oversikt over tilgjengelig helsepersonell, og dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg.

Klikk på denne lenken for å registrere deg

Takk for at du er med på dugnaden!

Les mer her.

Informasjon til ansatte

På grunn av korona-situasjonen så legger vi ut en del aktuell informasjon til kommuneansatte, på innbyggerportalen. Naturlig nok er ikke alle ansatte som for tiden er på sin ordinære arbeidplass , og har dermed ikke like enkelt tilgang til intern informasjon som i en normalsituasjon.

Her finner du mer informasjon.