Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer og høringer

Varsling av oppstart om endring av reguleringsplan for Sangereidåsen B1 og B2

Vedlagt følger varsling om oppstart av endring av reguleringsplan for Sangereidåsen _B1_B2 (PlanID 2015001749).

Endringen går på å legge til område F/K2 i områdeplanen inn i detaljreguleringsplanen for Sangereidåsen (PlanId 2015001749).

Eventuelle kommentarer eller merknader til planarbeidet rettes skriftlig til:
TT Anlegg AS, Doneheia 138 4516 Mandal, eller på e-post: Steinar.friberg@ttas.no

Frist for innspill og tilbakemelding er 21.02.2020

Vedlegg: 

Sangereidåsen B1 og B2 illustrasjon

Stengte gytefelt 1. januar til og med 30. april

I områdene som er markert i kartet er det all fiske forbudt fra og med 1. januar til og med 30.  april.

Undervannsjakt på andre fisk er fortsatt tillat i perioden da dette er helt selektivt.

Forbudet gjelder ikke laks, sjøørret og annen anadrom fisk. 

Det er mulighet for en avgrenset dispensasjonstilgang for yrkesfiskere. Dette gis av Fiskeridirektoratet, som også kan stille vilkår om prøvetaking, sporing og fangstrapportering for forskingsformål. Spørsmål angående verneområdet tas opp med Fiskeridirektoratet.

E-post: postmottak@fiskeridir.no

Sentralbord: 55 23 80 00

Bilde stengte gytefelt
1