Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap

    Les mer

Kunngjøringer og høringer

Lillesand på 67. plass i NHOs Kommune-NM

Kommune-NM er en årlig rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene for næringslivet i norske kommuner utarbeidet av Næringslivets hovedorganisasjon (NHO).

Vedtatt planendring: Detaljregulering for Høvåg sentrumsområde

Informasjon om vedtaket

Plan- og miljøutvalget i Lillesand har den 31.08.21, sak 066/21 vedtatt endring av detaljregulering for Høvåg sentrumsområde (planid 2014002905) med følgende vedtak:

«Plan- og miljøutvalget i Lillesand vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd, endring av detaljreguleringsplan for Høvåg sentrumsområde (planid 2017002905) som vist i plankart revidert 05.03.21 og bestemmelser revidert 15.06.21.»

Vedtatt planendring: Detaljregulering for Gaupemyr N14

Informasjon om vedtaket 
Plan- og miljøutvalget har den 31.08.2021 i sak 065/21 vedtatt endring av detaljreguleringsplanen for for Gaupemyr N14 (planid 20120514) med følgende vedtak: "Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd, endring av detaljreguleringsplan for Gaupemyr N14 (planid 20120514)."

 

1 | 2 | 3 | 4