Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer og høringer

Lysløype i Høvåg

Lillesand kommune i samarbeid med I L Høvdingen undersøker muligheten for å få etablert lysløype i Høvåg. Herved inviteres lag, foreninger og enkeltpersoner til å komme med innspill til aktuell trasé for ei løype på inntil 2,5 km.

Forslag sendes Lillesand kommune, postboks 23, 4791 Lillesand innen 20. juni.
E-post: postmottak@lillesand.kommune.no.
For spørsmål ring prosjektleder Magne Haugen, tlf. 99224283.

Forslag til endring av detaljregulering for Dyvik hytteområde i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 annet ledd

Reguleringsplan for Dyvik hytteområde ble vedtatt av Lillesand bystyre i møte 13.12.17. Etter klagebehandling ble planen endelig stadfestet av Fylkesmannen i Agder i brev av 09.01.20.

I forbindelse med gjennomføring/opparbeidelse har utbygger sett at det er behov for enkelte justeringer av atkomstløsninger til noen av hyttetomtene. Det foreslås derfor å endre reguleringsplanen.

Her finner du endringsdokumentene

1