Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
9. august:

Innskjerpede besøksrestriksjoner ved våre institusjoner

Her finner du mer informasjon om saken.  Les mer

Kunngjøringer og høringer

Forslag til endring av detaljregulering for Dyvik hytteområde i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 annet ledd

Reguleringsplan for Dyvik hytteområde ble vedtatt av Lillesand bystyre i møte 13.12.17. Etter klagebehandling ble planen endelig stadfestet av Fylkesmannen i Agder i brev av 09.01.20.

I forbindelse med gjennomføring/opparbeidelse har utbygger sett at det er behov for enkelte justeringer av atkomstløsninger til noen av hyttetomtene. Det foreslås derfor å endre reguleringsplanen.

Her finner du endringsdokumentene

1 | 2