Fysioterapi til voksne

Tjenesten er til deg som er over 18 år som er i risiko for eller har vansker med å mestre/utføre aktiviteter på grunn av funksjonstap, sykdom og/ eller skade.

Fysioterapeutene som er ansatt i Lillesand kommune har som mål at du skal få en bedre hverdag, slik at du kan være så selvhjulpen og aktiv som mulig.

Vi jobber sammen med deg for å forebygge, bedre og bedlikeholde din funksjonsevne gjennom:

 • Gruppeaktiviteter
 • Individuell trening
 • Å bistå deg i å nå dine mål i din rehabiliteringsprosess.

Vi jobber tett sammen med andre faggrupper for å oppnå best mulig resultat for deg.

Vi jobber også med vurdering/tiltak for deg som bor på institusjon.

Ergoterapi til voksne

Tjenesten er til deg som er over 18 år som er i risiko for eller har vansker med å mestre/utføre aktiviteter på grunn av funksjonstap, sykdom og/ eller skade.

Ergoterapeutene i Lillesand kommune har som mål at du skal få mulighet til aktivitet og deltakelse i hverdagslivet.

Vi jobber sammen med deg ved:

 • Å kartlegge dine ønsker og muligheter for aktivitet.
 • Trening på ferdigheter gjennom aktiviteter i dagliglivet.
 • Vurdere tilrettelegging av dine omgivelser, bolig, fritidsarena.
 • Bistå deg med råd og veiledning i forbindelse med søknad om tekniske hjelpemidler

Vi jobber tett sammen med andre faggrupper for å oppnå best mulig resultat for deg.

Vi jobber også med vurderinger/tiltak for deg som bor på institusjon.

Oversikt over private fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

UB Fysioterapi

Telefon 372 71292

Besøksadresse: Stykkene 2, 4790 Lillesand

Postadresse: Stykkene 2, 4790 Lillesand

 • Torbjørn Selås, Fysioterapeut og Manuellterapuet
 • Sime Uldal, Fysioterapeut

 

Lillesand fysikalske institutt

Telefon: 372 70420

Besøksadresse: Sekkebekksletta 8, 4790 Lillesand

Postadresse: Stykkene 2, 4790 Lillesand

 • Sveinung Horgen, Fysioterapeut
 • Jorun M. Esperås, Fysioterapeut

 

Strandgården Fysioterapi

Telefon: 907 21302

Besøksadresse: Havnegata 5, 4790 Lillesand

Postadresse: Havnegata 5, 4790 Lillesand

 • Helen Cathrine Gram Debuse, Fysioterapeut

 

Sentrum Fysikalske institutt

Telefon 971 91547

Besøksadresse: Kristian Lofthusgate 1, 4790 Lillesand

Postadresse: Kristian Lofthusgate 1, 4790 Lillesand

 • Marit Smeland, Fysioterapeut