Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Administrasjon

Lillesand kommunes samfunnsoppdrag er å levere gode tjenester og å sikre god samfunnsutvikling. For å løse fremtidens utfordringer og sikre omdømmet må vi ha en organisasjon som er innovativ, opptatt av forbedring og har kompetente medarbeidere. Verdiene åpenhet, respekt og humor er styrende for de ansattes arbeid.

Administrativt har Lillesand kommune en sektormodell med kommunalsjefer for velferd, oppvekst, samfunn, økonomi og organisasjon. Det er 21 enheter i kommunen. Disse er ledet av enhetsledere som rapporterer til respektive kommunalsjefer.

 

Kommunedirektør

Kommunedirektør, og kommuneadministrasjonens øverste leder er Guri Ulltveit-Moe. 

Kommunedirektøren er bindeleddet mellom politisk ledelse og administrasjonen, og fungerer i nært samspill med ordfører som er leder for formannskapet og bystyret. Kommunedirektøren er underlagt bystyret og samtidig de kommuneansattes øverste sjef.

Kommunedirektøren skal sikre at organisasjonen utvikler seg kontinuerlig for å yte gode tjenester til innbyggerne og forvalte myndigheten i tråd med vedtatt politikk. Kommunedirektøren har også ansvaret for at alle saker er forsvarlig saksbehandlet før de løftes over i det politiske systemet.

 

Bilde av Guri Ulltveit-Moe