Gjennomføring av valg

  • Valgstyret har ansvar for forberedelse og gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalgt, og stortings- og sametingsvalg i Lillesand kommune.

  • Stemmestyrene har ansvaret for den praktiske gjennomføringen på valgdagen i de enkelte stemmekretsene.

Valgdeltakelse prosent

Fremmøte 2015 (Kommunestyre- og fylkestingsvalg):

  • Fremmøteprosent Lillesand kommune: 64,2 % (Gjennomsnitt fremmøte i landet: 60,2 %)
  • Valgdeltakelse 16- og 17-åringene i Lillesand: 57,19 % (Gjennomsnitt for alle 16- og 17-åringene i landet: 57,03 %)

Fremmøte 2017 (Stortingsvalg):

  • Fremmøteprosent Lillesand kommune: 80,1 % (Gjennomsnitt fremmøte i landet: 78,2 %)  

Fremmøte 2019 (Kommunestyre- og fylkestingsvalg): 

  •   Fremmøteprosent Lillesand kommune; 65,1 %. (Gjennomsnitt fremmøte i landet: 64,7 %.)

Fremmøte 2021 (Stortingsvalg):

  •  Fremmøteprosent Lillesand kommune; 78,1%  (Gjennomsnitt fremmøte i landet: 77,2 %.)