Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Årsberetning

Årsberetning og årsregnskap 2021 Lillesand kommune

Lillesand kommune har tatt i bruk et nytt styringsverktøy i forbindelse med utarbeidelse av årsberetningen. Verktøyet bidrar blant annet med webløsning av styringsdokumenter. 

Årsberetning 2021

Årsberetning og årsregnskap

Kommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelsen av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk. 

Fra og med 2019 er Lillesand kommunes årsregnskap og årsberetning samlet i ett dokument.

Forsiden årsberetning 2020 - bilde av stokkankeret i Rådhusparken