Medlemmer

Oversikt over medlemmer i Lillesand barne- og ungdomsråd. Holm er leder, Sire er nestleder og Unander er vara

Lillesand barne- og ungdomsråd

Skole Medlem Vara
Borkedalen skole Sigrid Aslaksen  
Brentemoen skole Maren Rosenberg Røstad  
Høvåg barneskole Markus Hafsett Nilsen Ingeborg Kathrine Bjør Lund
Høvåg ungdomsskole Julianna Svaleng Arntzen  
Høvåg ungdomsskole Jakob Jonassen  
Justøy skole Malene Songe  
Lillesand ungdomsskole Adrian Mathias Thingvold Holm Heidi Isabelle Bergmann
Lillesand ungdomsskole Espen Sire Emma Haukerud
Lillesand ungdomsskole Vilde Unander  
Lillesand videregående skole Johanne Ribe Lauritzen  
Lillesand videregående skole Anniken Kielland   
 Tingsaker skole Emma Madelene Bergmann  

 

 

 

Møteoversikt og møteprotokoll

Møter og møteprotokoller - Lillesand barne- og ungdomsråd
Dato Møter
01.02.21 Møteprotokoll
22.03.21 Møteinnkalling
Møteprotokoll
26.04.21 Møteprotokoll
07.06.21 Møteprotokoll
30.08.21  
11.10.21  
15.11.21  
22.11.21  
31.01.22 Møteprotokoll
21.03.22 Møteprotokoll
09.05.22 Møteprotokoll
13.06.22  
29.08.22  
10.10.22  
14.11.22  
21.11.22